Drobečková navigace

Úvod > Získání dotací

Dotace

Poskytované dotace ve stavebnictví týkající se čerpání z fondů evropské unie v součinosti s ministerstvem pro místní rozvoj týkající se zejména

 • Dotace z operačního programu životního prostředí (OPŽP) – podpora energetických úspor a ekologického vytápění
 • Dotace ze státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) – Program panel 2013+
 • Dotace ze státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) – Program 150 – Úvěr 150 000 Kč pro mladé na opravy domů a bytů (např. připojení k vodovodním či kanalizačním sítím, modernizace interiéru, instalace solárních panelů…)
 • Dotace - Právnické osoby

Fyzické osoby + sdružení

Program "Panel+"

 • určen jako podpora energeticky úsporným opatřením na bytových domech formou zvýhodněného úvěru (až 0,7%), poskytovatel SFRB
 • Dotace pro výstavbu bytových domů s podporovaným bydlením formou příspěvku pro výstavbu a rekonstrukci bytových jednotek startovacího (550 Kč/byt) a seniorského (mobilního - 600 Kč/byt).Poskytovatel ministerstvo pro místní rozvoj bydlení.

Program obnovy venkova 

 • dotační příspěvky pro podnikatelské aktivity v obci do 2 tisíc obyvatel od 2,0 do 10,0 mil. Kč v rámci revitalizace venkova a zemědělství

Program "nemovitost"

 • dotační nástroj pro rekonstrukce, modernizace a údržbu provozoven zpracovatelského průmyslu hradící až 50% nákladů.

Program "EKO ENERGIE"

 • dotační podpora pro energetické úspory na provozovnách, hrazeno až 50% nákladů

Obce a města

 • Dotace pro výstavbu bytových domů podporované bydlení - startovací BJ a BO pro osoby tělesně postižené.
 • Dotace energetický úsporných opatření až 90% dotačních prostředků pro stavební úpravy formou zateplení staveb občanské vybavenosti (školy,školky,tělocvičny,úřední budovy a odborné stavby občanského vybavení)
 • Dotace výstavby škol a školek - až 10 mil /Kč.
 • Dotace pro výstavbu nových a rekonstrukce (přestavbu původně neškolských budov)